skip to Main Content

Privacy en disclaimer

Op deze pagina volgen de privacy voorwaarden en disclaimer van XPER. Voor vragen kunt u contact opnemen met XPER.

Privacy voorwaarden
De website www.xper.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

Deze cookies worden gebruikt om de website van XPER beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat XPER na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht.

XPER gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Via de instellingen van uw browser (IE, Firefox, Chrome, Safari etc.) kunt u cookies uitschakelen.

Hieronder vindt u een lijst van cookies, de functie van de cookie en de tijd waarin een cookie op uw computer opgeslagen blijft.

Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmz):
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgen wij inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kunnen wij de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers.

XPER kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Meer informatie over de Google Analytics cookies vindt u op de volgende pagina.

Aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics vindt u hier.

Opslagperiode:
__utma, 2 jaar na plaatsing of update
__utmb, 30 minuten vanaf plaatsing of update
__utmc, geldig tijdens de sessie, niet langer van toepassing
__utmz, 6 maanden na plaatsing of update
__utmv, 2 jaar na plaatsing of update
__utmx, 2 jaar na plaatsing of update

Disclaimer
Door het bekijken van de internetsite van XPER en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met volgende voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. XPER heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite.

XPER staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. XPER aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. XPER wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

XPER garandeert evenmin dat deze internetsite foutloos of ononderbroken functioneert. XPER, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op XPER internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de internetsite van XPER.

In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van XPER, de inhoud van de internetsite van XPER over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

Op de internetsite van XPER en op deze Copyright & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Back To Top